Moeilijkheden of problemen om deze nieuwsbrief te bekijken? Bekijk de HTML versie in je browser!

Beste installateur,

OPGELET : vanaf 01/07/2017 is in gebouwinstallaties de Europese CPR norm (EN50575) van toepassing op de kabels. Dit geldt ook voor het stekerbaar systeem. Zie ook rondschrijven economie ivm Artikel 104 AREI : www.cablebel.be/pdf/74nl.pdf

Daarom heeft Wieland een nieuwe reeks van artikelnummers gecreëerd voor Gesis GST® snoeren volgens deze Europese brandklasse.

Indien U hieraan moet voldoen gelieve dan de juiste artikelcodes (volgens brandklasse van het gebouw) voor de noodzakelijke snoeren (anders dan de huidige standaard codes!) te gebruiken.

Brandklasse :
B2ca a1s1d1 : xx.xxx.xxx7x.x (bv. 92.232.3070.1)
Cca a1s1d1 : xx.xxx.xxx5x.x (bv. 92.232.3050.1)
Eca = bestaande artikelnummer: xx.xxx.xx0x.x (PVC-kabel) of  xx.xxx.xx6x.x (halogeen vrije kabel)


Mogen we U dan ook vragen om in de toekomst, bij prijsaanvragen, duidelijk de brandklasse voor kabels mee te specifiëren.

Opgelet : Sommige kabeltypes zijn nog niet leverbaar in bepaalde brandklassen. Leveringstermijnen op aanvraag.

Meer info

ATEM NV

Chèr installateur,

ATTENTION : à partir de 01/07/2017, les câbles électriques seront soumis à la réglementation européenne CPR (EN50575) dans les bâtiments. Ceci concerne aussi bien la connexion plug-and- play. Info du ministère d’économie Belge : www.cablebel.be/pdf/74fr.pdf

Par conséquent, Wieland a créé des nouvelles séries de numéros d’articles en Gesis GST® 18selon la classification au feu.

Si vous devez répondre à une demande de prix, veuillez utiliser les codes correctes de l’article (selon la classe de feu de l’application) pour les câbles nécessaires (sauf les codes actuels) à utiliser.

Classe de feu :
B2ca a1s1d1: xx.xxx.xxx7x.x (par ex. 92.232.3070.1)
Cca a1s1d1 : xx.xxx.xxx5x.x (par ex. 92.232.3050.1)
Eca = numéro d’article existant: xx.xxx.xx0x.x (cable PVC) où  xx.xxx.xx6x.x (câble sans halogène)


Pouvons-nous vous demander de bien préciser la classification au feu pour les câbles dans vos prochaines demandes de prix.

Remarque important : certain types de ce câbles ne sont pas encore disponible dans la marché, délais pour les nouvelles câbles : sur demande.

Plus d'info

Atem-NV